Stosunki majątkowe małżeńskie

Ustrój przymusowej rozdzielności majątkowej małżeńskiej

Powstaje z mocy orzeczenia sądu bądź ustawy.

Menu