Hipoteka

Ustanowienie hipoteki

Hipotekę można ustanowić na:

  • nieruchomości
  • użytkowaniu wieczystym
  • spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu
  • wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.

Hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości.

Hipoteka zabezpiecza wierzytelność pieniężną, w tym również wierzytelność przyszłą.

Hipoteka zabezpiecza wierzytelność do oznaczonej sumy pieniężnej.

Do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.

Hipotekę można również ustanowić w formie aktu notarialnego.