Rygor egzekucji

Rygor egzekucji

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji winno być złożone przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji jest uregulowane w art. 777 kodeksu postępowania cywilnego. Oświadczenie takie może zabezpieczać w szczególności:

  • obowiązek zapłaty (np. ceny sprzedaży, czynszu najmu)
  • obowiązek wydania rzeczy (np. nieruchomości przy sprzedaży, zwrotu nieruchomości po zakończeniu umowy najmu)
  • obowiązek spłaty kredytu (bankowy rygor egzekucji).

Ponadto rygor egzekucji jest również uregulowany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w zakresie najmu okazjonalnego oraz najmu instytucjonalnego, z którego wynika, że:

  • do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności oświadczenie najemcy złożone przed notariuszem w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu właściciela lokalu
  • do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy złożonego przed notariuszem w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu sporządzonym na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela  oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.