Weksle, czeki

Weksle, czeki

Notariusz:

  1. poświadcza podpisy na wekslach
  2. poświadcza podpisy  na deklaracjach wekslowych,
  3. sporządza protokoły weksli  i czeków