Stosunki majątkowe małżeńskie

Stosunki majątkowe małżeńskie

Reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy, który daje dużą swobodę w kształtowaniu ustroju majątkowego małżeńskiego i wyróżnia następujące ustroje majątkowe małżeńskie: ustawowy, umowny oraz przymusowej rozdzielności majątkowej małżeńskiej.