Prawo rodzinne i opiekuńcze

Zgoda na wyjazd dziecka

W przypadku podróżowania dziecka pod opieką tylko jednego z rodziców drugi z rodziców winien wyrazić zgodę na wyjazd dziecka pod opieką drugiego z rodziców na piśmie, również możliwe jest złożenie takiego oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym.