Spółki

Spółki

Tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych reguluje ustawa Kodeks spółek handlowych.

Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna.

Wśród Spółek handlowych wyróżniamy spółki osobowe, do których zalicza się – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną oraz spółki kapitałowe, do których zalicza się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną.

Notariusz sporządza umowy spółek jak również protokołuje zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy spółek, jak również protokołuje posiedzenia zarządów spółek.