Poświadczenia

Poświadczenia

Notariusz poświadcza:

  1. własnoręczność podpisu (zarówno złożenie podpisu w obecności notariusza, jak również uznanie podpisu za własny w obecności notariusza)
  2. zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem (poświadczenie za zgodność)
  3. datę okazania dokumentu (data pewna)
  4. pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu