PROTOKOŁY I DEPOZYTY

Depozyt notarialny

Zgodnie z  art. 108 ustawy Prawo o notariacie, notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością notarialną może przyjąć na przechowanie papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Z przyjęcia depozytu notariusz sporządza protokół w formie aktu notarialnego, który szczegółowo określa czas przechowania oraz warunki wydania, wypłaty depozytu.

Depozyt notarialny środków pieniężnych (ceny) zyskał obecnie na popularności w przy finalizowaniu umów sprzedaży nieruchomości, gdyż strona sprzedająca zyskuje pewność, że strona kupująca dysponuje odpowiednią ilością środków pieniężnych na zapłatę ceny, ponieważ na moment sporządzania umowy sprzedaży środki pieniężne (cena) są już zaksięgowane na rachunku depozytowym notariusza. W protokole depozytowym strona kupująca określa warunki wypłaty ceny sprzedaży, a w przypadku niedojścia do skutku planowanej umowy albo niespełnienia określonych w protokole warunków, kwota złożona do depozytu zostanie przelana z powrotem na rzecz strony kupującej.