PROTOKOŁY I DEPOZYTY

Protokoły

Zgodnie z treścią art. 79 Prawa o notariacie notariusz spisuje protokoły.

Protokołem notarialnym mogą być w objęte w szczególności:

  1. zebrania wspólnoty mieszkaniowej
  2. zgromadzenia wspólników
  3. posiedzenia zarządu
  4. oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
  5. protokoły dziedziczenia
  6. protokoły przyjęcia pieniędzy lub dokumentów na przechowanie