Nieruchomości

Dożywocie

Prawo własności nieruchomości może zostać przeniesione na inną osobę w drodze umowy dożywocia, w której to umowie w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, co w braku odmiennej woli stron oznacza przyjęcie zbywcy jako domownika, obowiązek dostarczania mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnienie odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz obowiązek sprawienia własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym. Umowa o dożywocie dotycząca nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego.