Nieruchomości

Umowa przedwstępna

W przypadku, gdy strony nie są gotowe do zawarcia oznaczonej umowy (np. sprzedaży), między innymi z uwagi na niemożliwość pozyskania dokumentów lub w przypadku starania się o finansowanie np. w drodze kredytu bankowego warto zawrzeć wówczas umowę przedwstępną. Umowa przedwstępna może być sporządzona w formie aktu notarialnego, w treści aktu notarialnego dokumentującego umowę przedwstępna można również złożyć wniosek wieczystoksięgowy o wpis roszczenia do księgi wieczystej wynikającego z zawartej umowy przedwstępnej.