Ograniczone prawa rzeczowe

Służebność drogi koniecznej

Służebność drogi koniecznej to służebność drogowa ustanowiona za wynagrodzeniem dla nieruchomości, która nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich.

Menu