Ograniczone prawa rzeczowe

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu to służebność obciążająca nieruchomość na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Oświadczenie właściciela nieruchomości winno być złożone przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

Menu