Spadki, testamenty

Poświadczenie dziedziczenia

Stwierdzenie nabycia spadku może być dokonane na mocy postanowienia sądowego lub na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza sporządzonego w formie aktu notarialnego.

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych, przy obecności osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

W celu potwierdzenia praw do spadku konieczne jest złożenie u notariusza odpisu aktu zgonu spadkodawcy oraz odpisów aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy oraz testament, o ile został sporządzony.