Spadki, testamenty

Zapis zwykły i polecenie

Zarówno w testamencie zwykłym, jak i sporządzonym przed notariuszem w formie aktu notarialnego można zawrzeć zapis i polecenie.

Zapis zwykły to zobowiązanie które spadkodawca nakłada na spadkobiercę ustawowego lub testamentowego polegające na spełnieniu określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby, np. obowiązek przeniesienia własności nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby, wypłata określonej sumy pieniężnej na rzecz oznaczonej osoby.

Polecenie jest obowiązkiem oznaczonego działania lub zaniechania włożonym na spadkobiercę lub na zapisobiercę przez spadkodawcę. Może być nim np. obowiązek sprawienia określonego pochówku.