Spółki

Spółka akcyjna

Spółkę akcyjną może zawiązać jedna albo więcej osób.

Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Osoby podpisujące statut są założycielami spółki.

Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie.

Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Zgoda na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu oraz na objęcie akcji przez jedynego założyciela albo założycieli lub łącznie z osobami trzecimi powinna być wyrażona w jednym lub kilku aktach notarialnych.

Menu