Spółki

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Spółka nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki.

Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Umowa prostej spółki akcyjnej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowa prostej spółki akcyjnej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Menu