Sprzedaż

Umowa przedwstępna sprzedaży

W przypadku, gdy strony nie są gotowe do zawarcia umowy sprzedaży można zawrzeć wówczas umowę przedwstępną. Umowa przedwstępna może być sporządzona w formie aktu notarialnego, w treści aktu notarialnego dokumentującego umowę przedwstępna można również złożyć wniosek wieczystoksięgowy o wpis roszczenia do księgi wieczystej wynikającego z zawartej umowy przedwstępnej.