Sprzedaż

Umowa sprzedaży udziałów w spółce zoo

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Dokonanie powyższych czynności może być również uzależnione od zgody wspólników lub organów spółki, o czym winna być mowa w tekście jednolitym umowy spółki.