Stosunki majątkowe małżeńskie

Ustrój wspólności ustawowej

Powstaje między małżonkami z mocy ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa. Ustrój ten jednak nie obowiązuje, gdy małżonkowie przed zawarciem związku małżeńskiego, albo później zawarli umowę majątkową małżeńską wyłączającą wspólność, jest ona powszechnie nazywana „intercyzą”, sporządza się ją u notariusza i wymaga formy aktu notarialnego.

Menu