Stosunki majątkowe małżeńskie

Przesunięcia majątkowe między małżonkami

Małżonkowie mogą dokonywać przesunięć między majątkiem wspólnym, a majątkiem osobistym każdego z nich. Możliwe jest więc przesunięcie przedmiotów z majątku osobistego do majątku wspólnego i odwrotnie przy zachowaniu trybu stosowanego przy jego zbywaniu, czyli odnośnie nieruchomości przy zachowaniu umowy formy aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza.

Menu