Stosunki majątkowe małżeńskie

Podział majątku wspólnego

Można go dokonać, jeśli małżonków obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Podział majątku może nastąpić na dwa sposoby – umownie lub sądowo. Podział umowny możliwy jest w sytuacji, gdy nie ma sporu miedzy stronami, można go wtedy dokonać poprzez spisanie umowy u notariusza.

Menu